مدل‌ها

كارت‌های حافظه

مرتب بر اساس :
بیشترین فروش |
آخرین‌ها |
پرطرفدارها |
قيمت |
امتیاز

SanDisk CF Extreme 64GB / 120 (MB/s) / 800X
با گارانتی ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

SanDisk CF Extreme 16GB / 120 (MB/s) / 800X
با گارانتی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

SanDisk CF Ultra 32GB / 50(MB/s) / 333X
با گارانتی ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال

SanDisk CF Ultra 16GB / 50(MB/s) / 333X
با گارانتی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

SanDisk CF Ultra 8GB / 50(MB/s) / 333X
با گارانتی ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

Microdia XTRA ELITE CF 16GB / 160(MB/s) / 1066X
با گارانتی ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

Microdia XTRA PRO CF 32GB /120(MB/s) / 800X
با گارانتی ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

Microdia XTRA PRO CF 16GB / 120(MB/s) / 800X
با گارانتی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

Microdia XTRA Plus CF 32GB / 75(MB/s) / 500X
با گارانتی ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

Microdia XTRA Plus CF 16GB / 75(MB/s) / 500X
با گارانتی ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

Microdia XTRA Plus CF 8GB / 75 (MB/s) / 500X
با گارانتی ۸۰۰,۰۰۰ ریال

SanDisk CF Extreme 4GB
SanDisk CF Extreme Pro 32 GB / 160(MB/s) / 1067X
با گارانتی ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

Sandisk CF Extreme 32GB / 120 (MB/s) - 800X
با گارانتی ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

Sandisk CF Extreme 8GB / 60(MB/s) / 400X
SanDisk CF Extreme Pro 16 GB / 160(MB/s) / 1067X
با گارانتی ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

SanDisk CF Extreme Pro 16GB / 90(MB/s) / 600X
با گارانتی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

SanDisk CF Extreme 32 / 60(MB/s) / 400X
SanDisk CF Extreme 16GB / 60(MB/s) / 400X
SanDisk CF Ultra 16GB / 30(MB/s) / 200X
SanDisk CF Ultra 8GB / 30(MB/s) / 200X


صفحه اصلی راهنمای خرید عضویت در وب سایت تعداد آيتم‌ها: ۰
استخدام در نورنگار
بر اساس ماده 23 قانون حمایت حقوق مولفان، کلیه آثار ارائه شده در سایت با مجوز از صاحب امتیاز اثر می باشد.

جستجو

جستجو در محصولات