مدل‌ها

كارت‌های حافظه

مرتب بر اساس :
بیشترین فروش |
آخرین‌ها |
پرطرفدارها |
قيمت |
امتیاز

SanDisk CF Ultra 32GB / 333X
با گارانتی ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال

SanDisk CF Ultra 16GB / 333X
با گارانتی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

SanDisk CF Ultra 8GB / 333X
با گارانتی ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

Microdia XTRA ELITE CF 16GB 1066X
بدون گارانتی ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

Microdia XTRA PRO CF 32GB 800X
بدون گارانتی ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

Microdia XTRA PRO CF 16GB 800X
بدون گارانتی ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

Microdia XTRA Plus CF 32GB 500X
بدون گارانتی ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال

Microdia XTRA Plus CF 16GB 500X
بدون گارانتی ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

Microdia XTRA Plus CF 8GB 500X
بدون گارانتی ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

SanDisk CF 4GB Extreme
SanDisk CF Extreme Pro 32 GB / 1067X
با گارانتی ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

SanDisk CF Extreme 32GB
با گارانتی ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

SanDisk CF 8GB Extreme
SanDisk CF Extreme Pro 16 GB / 1067X
با گارانتی ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

SanDisk CF Extreme Pro 16 GB
با گارانتی ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال

SanDisk CF 32GB Extreme
SanDisk CF 16GB Extreme
SanDisk CF 16GB Ultra
SanDisk CF 8GB Ultra
با گارانتی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

SanDisk CF 4GB Ultra


راهنمای خرید عضویت در وب سایت صفحه اصلی تعداد آيتم‌ها: ۰
Live Support
بر اساس ماده 23 قانون حمایت حقوق مولفان، کلیه آثار ارائه شده در سایت با مجوز از صاحب امتیاز اثر می باشد.

جستجو

جستجو در محصولات